Moje přebíjení – základní matrice, princip přebíjení

 

Jak už vyplývá z toho, že hlavní položkou výbavy přebíječe je lis, bude se lisovat. A k lisu jsou potřeba nějaké lisovací formy nebo podobné přípravky. V oboru přebáíjení se jim říká matrice. Matrice jsou logicky pro každou ráži jiné. Navíc je možné vybírat z různých kvalitativních i specializovaných řad. Moc jsem se v tom nevyznal a tak jsem si nechal opět poradit. Pro nejzákladnější přebíjení pistolových i puškových ráží stačí tři matrice, protože náboje se přebíjejí ve třech operacích. Takže teď trochu teorie, jak vůbec přebíjení probíhá. Pro přehlednost v bodech, což je má oblíbená forma (obrázky znázorňují pouze pistolové matrice pro nábojnice bez krčku):

  1. Vypichovací/kalibrovací matrice – prázdná vystřelená nábojnice působením tlaku při výstřelu, nárazem na odražeč nábojnic apod. změní mírně své rozměry a tedy je třeba ji upravit zpět na ty správné. Současně je potřeba se zbavit vystřelené zápalky v jejím dně. Tady pozor, standardně se přebíjejí nábojnice se zápalkami typu boxer. Ty s typem berdan jdou přebíjet jen velce těžko a prakticky se nepoužívají. O zápalkách a zápalkování v některém dalším díle. Takže první matrice nábojnici opět zmenší do původního průměru. V případě, že se jedná o nábojnici s krčkem, v matrici se upraví u vnitřní a vnější průměr krčku. Matrice je vybavena trnem (ten má u krčkových nábojnic nahoře i kalibrační kužel krčku), který pronikne celou délkou nábojnice a jeho jehla na dolním konci pronikne zátravkou a vypíchne ven vystřelenou zápalku.
    Součástí této operace i standardně zalisování nové zápalky. To se děje v lisu při pohybu zpět dolů, kdy v dutém pístu lisu je umístěn přípravek, který zápalku do nábojnice zalisuje.
  2. Prachovací matrice – matrice slouží k naplnění nábojnice potřebným množstvím střelného prachu, neboli navážkou. Principiálně je to vlastně trychtýř, který zvnější pevně přilehne k nábojnici aby se prach nesypal okolo ale jen do jejího vnitřního prostoru. Třeba u nejjednoduššího přebíjení puškových nábojů není ani nutně potřeba. Slouží ale také pro upevnění a správnou funkci automatických dávkovačů prachu – prachovačů. V matrici je totiž umístěn váleček, o který se v horní poloze opře horní okraj nábojnice a ta ho nadzvedne a přenese pohyb na prachovač, který nasype dávku prachu. Standardně je na matrici shora našroubována dutá matka, která má funkci skutečného trychtýře pro snadnější manuální nasypání navážky. Při připojení automatického prachovače se jím tato matka nahradí.
    U pistolových ráží má prachovací matrice ještě jednu funkci a to roztažení okraje nábojnice, aby do ní lépe šla umístit střela. K tomu je již zmíněný váleček opatřen v dolní části kónickým zakončením, které nábojnici roztáhne podle potřeba a nastavení matrice.
  3. Usazovací matrice – matrice, která usadí do nábojnice se zápalkou a prachem střelu. Střela se většinou vkládá ručně na nábojnici a pomalým tlakem na lis se zatlačí do nábojnice. Ta je shora uzavřena většinou dutým hliníkovým tělesem se závitem a nahoře opatřena zdrsněním pro lepší úchyt při regulaci. Pod ní je uvnitř matrice váleček na dolní části s konkávní dutinou (u puškových ráží je dutina ogivální). Do té zapadne špička střely. Tlakem pístu lisu se nábojnice tlačí vzhůru a střela je do ní vlisována. Horním uzavíracím tělesem, tedy jeho vyšroubováváním nebo zašroubováváním, se plynule reguluje hloubka zalisování střely do nábojnice. Současně se u nábojnic nez krčku roztažení okraje nábojnice opět v matrici srovná a plášť nábojnice tak plně obepne střelu. A náboj je hotový.
    Existují i superpřesné usazovací matrice s mikrometricky nastavitelnou hloubkou usazení střely, drtivá většina přebíječů používá ale ty standardní. Tyto speciální matrice používají střelci disciplíny benchrest, kde spíše než nepřesnost střelce nebo zbraně hraje roli naprostá přesnost a co nejstálejší parametry munice.

 

Takže to jsou tři matrice a tři základní operace, které stvoří funkční náboj. Principiálně na tom není žádná velká věda. Ze své zkušenosti ale vím, že jsem měl zpočátku velké obavy abych vše udělal správně a aby mi něco v lisu nevybuchlo, případně abych nevyrobil náboj, který potom poškodí nebo zničí zbraň.
Matrice se prodávají většinou v 2-4 dílných sadách, přesně pro určitou ráži. Je rozdíl mezi funkcemi matric pistolových a puškových ráží. U puškových, kde se neroztahuje okraj nábojnice pro vsazení střely, stačí minimálně jen vypichovací/kalibrovací a usazovací matrice. Prach lze do nábojnice sypat s pomocí trychtýře mimo lis. Tak přebíjejí puškové náboje ti, kteří mají jednooperační lisy. Naopak se u puškových nábojnic kalibruje buďto pouze krček nebo celá nábojnice včetně krčku, takže si lze vybrat mezi dvěma základními matricemi. Existují ještě další specializované matrice, které popíšu v některém dalším díle.

Já používám pro ráži 9×19 mm 4 matrice (vypichovací/kalibrovací, prachovací, usazovací a zaškrcovací/žehlící). Pro ráži 7,62×25 mm mám všechny existující 3 matrice (vypichovací/kalibrovací, prachovací a usazovací). A pro ráži 5,56×45 mm (.223 Remington) používám 4 matrice (vypichovací/kalibrovací celé délky, prachovací, usazovací a zaškrcovací).

A na závěr opět jedno pravidlo přebíječe:

Je třeba se naučit alespoň základy anglické terminologie!!!

Nejvíce zdrojů informací pochopitelně pochází z USA, takže jsou anglicky. Ale i přebíječi v ostatních státech používají některé termíny raději v angličtině, na mnohé stejně neexistuje oficiální český překlad. A tak když například v prodejně řeknete, že chcete “držák nábojnice”, budou na vás nechápavě koukat, protože ten je mezi přebíječi znám jako “shell holder”. Přebíjení tedy vede i ke znalosti cizích jazyků. Malý slovníček jsem připravil tady.

 

7210 lidí celkem si to přečetlo. 1 lidí si to dnes přečetlo.


Chcete něco dodat nebo mne poslat ke všem čertům ? Tady je prostor pro komentář !

Translate »